Vi tar kontakt, resonerar och övertygar

LNX Marketing är Sveriges ledande tjänsteleverantör inom kommunikation, marknadsföring och försäljning i fält. Vår framgång grundar sig i en arbetskultur där vi tror starkt på att alla kan lyckas och att vår viktigaste uppgift är att hjälpa våra medarbetare att utvecklas.

Vårt fokus ligger i att förstå våra samarbetspartners mål och utmaningar och att tillsammans utveckla det upplägg som ger önskat resultat.

LNX Marketing

Vår uppgift är att nå ut till privatpersoner och företag genom att ta kontakt och agera ambassadörer för våra samarbetspartners. Vi tillhandahåller Eventpersonal, Demopersonal, Mässpersonal, Samplingpersonal, Kommunikatörer och Säljare över hela Sverige.

 • Våra Kommunikatörer och Säljare utför arbetet i fält
 • Våra Teamledare och Coacher handleder, stödjer och utvärderar arbetet. De genomför kvalitetskontroller och säkerställer en korrekt utförd FM-aktivitet
 • Våra Projektansvariga överser våra fortlöpande uppdrag och agerar controller
 • Implementerar Service Agreement
 • Överser logistik och materialbehov
 • Kontrollerar och analyserar nyckeltal
 • Upprätthåller kundkontakt
 • Hanterar oförutsedda utmaningar
 • Arbetar kontinuerligt för att förbättra
 • Vår Back Office sköter registrering, rapportering, komplettering och administrativ support
 • Vårt CallCenter tillhandahåller kundtjänst, verifiering och välkomstsamtal
 • Tillsammans med våra samarbetspartners håller vi ett strategiskt öga på varje aktivitet för att hitta nya vägar, bättre resultat och hantera utmaningar. Vår ambition är alltid att vara en nära och betrodd partner som bidrar till en långsiktig och hållbar relation

Läs mer om våra tjänster

LNX Service Agreement

I vår Service Agreement tydliggörs arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, deadlines och förväntat utfall. På så sätt lägger vi grunden för ett smidigt utförande.

 • Bemanning
 • Utbildning
 • Material
 • Logistik
 • Områden
 • Nyckeltal
 • Kvalitetskontroll
 • Rapportering

LNX modell för lyckad FM

Varje aktivitet planeras med fokus på förväntat utfall och tydliga måltal. Vi engagerar alltid erfaren och dedikerad personal och vi bidrar med vår erfarenhet från en lång rad branscher.

Koncept
Planering
Utförande
Utvärdering

Kontakta oss för förslag och idéer