Vi tror på det personliga mötet

LNX tillhandahåller välutbildad personal och all kringliggande support för kommunikation, marknadsföring och försäljning i fält.

När det gäller att nå ut med ett budskap, en produkt eller tjänst så är det personliga mötet det mest effektiva sättet att kommunicera. Ett leende, ögonkontakt och ett trevligt bemötande fångar vårt intresse och vår uppmärksamhet på ett bättre sätt än traditionell marknadsföring eller en röst över telefon.

Det är genom att hitta rätt form för det mötet, med rätt profil, rätt material och rätt mötesplats som vi skräddarsyr unika lösningar för våra samarbetspartners.

Upptäck, upplev, testa och prova på!
Demo, Sampling, Promotion, Event Marketing

Vi fångar intresse genom interaktiva aktiviteter. Vi ger konsumenten möjlighet att prova på varuprover och upptäcka varumärken. Vi visar upp och presenterar produkter och tjänster.

Bli medlem, byt tjänsteleverantör och ta ett köpbeslut!
Direct Sales, Membership Recruitment, Fundraising

Vi presenterar attraktiva erbjudanden och viktiga budskap för konsumenten. Vi tillhandahåller välutbildad säljpersonal. Vi tar in nya kunder och värvar nya medlemmar direkt på plats.

Sprid, samla in och analysera information!
Leafleting, Leads collection, Auditing, Mystery Shopping

Vi informerar och delar ut trycksaker direkt i handen. Vi genomför marknadsundersökningar. Vi tar kontakt och samlar in leads.

Kontakta oss så berättar vi mer

Mötesplatser

Vi träffar rätt målgrupp på platser med högt kundflöde och genom att söka upp konsumenten.

  • Köpcentrum
  • Butiker
  • Flygplatser
  • Centralstationer
  • Mässor och Marknader
  • Hembesök
  • Gågator och torg
  • Kontorsmiljöer
  • Säsongsevent
  • Idrottsarrangemang

Kvalitetssäkring

För oss är kvalitetsäkring något som sker i alla led och genom hela processen från början till slut. Med rätt personal och rätt metoder når vi rätt resultat. Vi arbetar både proaktivt och reaktivt för att leverera en unik tjänst.

1. Rekrytering och urval
2. Grundlig utbildning
3. Handledning och träning
4. Premiering av kvalité
5. Verifikation och kontroll

Läs om hur vi arbetar